UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi )Projesi, henüz ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin %75’inin, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiği, ihracata yönelik bir destek programıdır.

Projenin süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabileceği, tebliğde yapılan son değişiklikle belirtilmiştir.

Projeye başvurabilmek için, Türkiye’de üretim yapan ve bir İşbirliği Kuruluşu çatısı altında bulunan en az 10 firmanın, kümelenme anlayışı ile bir araya gelmesi gerekmektedir.

Projenin en başında firmaların mevcut durumlarının tespiti ve 3 yıl sürecek olan bu program boyunca ihracatlarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerle ilgili yol haritası belirlenebilmesi amacıyla, bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilir.

İhtiyaç analizi doğrultusunda üye firmalar için, kümelenme anlayışıyla, hedeflerine ulaşmak için tamamlamaları gereken faaliyetlerden oluşan ortak bir plan oluşturulur.

Proje boyunca yararlanılabilecek faaliyetler arasında, ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri bulunmaktadır.

Tüm faaliyetlerle ilgili Ekonomi Bakanlığınca belirlenen destek tutarı faaliyet başına azami %75 olarak belirlenmiştir.

İMDER ve İSDER olarak yürütülen İş ve İstif Makinaları UR-GE Projesinde 2017 itibari ile 10 üye firma bulunmaktadır.

2014 yılının Ekim ayında başlayan projemiz süresince ihtiyaç analizi, İhracat ve Dış Ticaret Temel Eğitimi, Kurumsallaşma ve Liderlik Eğitim başlıkları altında toplam 8 adet eğitim faaliyeti, 13-19 Eylül 2015 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’ne düzenlenen yurt dışı pazarlama heyeti faaliyeti, 1-6 Mart 2016 ve 16-22 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen alım heyeti faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.