İhracatçı Olma Rehberi Eğitimi

İhracatçı Olma Rehberi Eğitimi

 

UR-GE Projesinin başlangıç aşamasında, tüm üye firmalarımıza yapılan ziyaretler sonucunda, her üye firmanın mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla oluşturulan İhtiyaç Analizi ile, firmalarımızın proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik ortak bir yol haritası oluşturulmuş, oluşturulan bu yol haritasına göre firmalarımızın öncelikle ihracat konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri adına eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.

Bu kapsamdaki ilk eğitimimiz ‘İhracatçı Olma Rehberi’ başlığı ile, 01.09.2015 tarihinde, İMDER & İSDER dernek merkezinde gerçekleştirilmiştir.