2005-2016 Yılları Arası İş Makinaları Satış Adetleri

2005-2016 Yılları Arası İş Makinaları Satış Adetleri

 

İş makinaları sektörünün son 10 yıldaki satış adetlerini içeren ilgili tabloya baktığımızda; 2005 yılından 2007 yılına kadar olan satış rakamlarındaki yükselişin, 2008 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz nedeniyle yarıya indiğini görmekteyiz. Özellikle 2008’in ikinci yarısından 2009’un son çeyreğine dek yoğun olarak yaşanan finansal krizin yıkıcı etkisi iş makinaları sektöründe de hissedilmiştir. Artan belirsizlik ileriye dönük beklentileri olumsuz etkileyerek yatırım kararlarının ertelenmesine neden olmuştur. 2010 yılı itibariyle satış adetleri yükselişe geçmeye başlamış ve 2011-2013 yılları arasında da sürekli artan bir seyirde devam etmiştir. İş makinaları sektörüne duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasında şüphesiz ki mega projelerin ve devam eden altyapı, üstyapı çalışmalarının önemli katkıları olmuştur. Ülkemizde inşaat, altyapı ve madencilik alanında büyük projelerin olması ve bunların desteklenmesi, güçlü iç piyasa (pazar) talebi, hammaddeleri iç piyasadan sağlama olanağı, sektörü destekleyecek bir sanayi altyapısı, güçlü global entegrasyon ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde hızla artan yeni projelerin olması iş makinaları sektörüne olan talebi arttıran en önemli faktörlerdir. 2016 yılında tüm dünyada yaşanan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, hem siyasi hem de ekonomik olarak zor bir yılı geride bıraktığımızın göstergeleri arasındadır. Tüm bu olumsuz gelişmeler 2016 yılındaki satış adetlerinde 2015 yılına oranla yüzde 1 civarında düşüş görülmesine sebep olmuştur. 2017 yılının ise satış adetleri bazında 2016 yılı civarında kapanacağı tahmin edilmektedir.